Обявления
 • 17.05.2021

  Колективен иск срещу "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА“ ООД

  Във връзка с изпълнение на Разпореждане №1624/07.05.2021г. на Окръжен съд Варна по търг. дело №1350/2020г. и протоколно Определение №172/05.05.2021г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката уведомява всички заинтересовани...

 • 17.02.2020

  Kолективен иск срещу „Велмакс лукс” ЕООД

  Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, по гражданско дело. №4129/2019г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във връзка с чл. 382,...

 • 14.10.2019

  Kолективен иск срещу „Милди 2000” ЕООД

  Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ГО, 1- 11 състав, по гр. д. № 13864/201 7г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във връзка...

 • 01.10.2019

  Колективен иск срещу „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД

  Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ГО, 1-29 състав, по гр. д. №4604/2019г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във ...

 • 10.06.2019

  Kолективен иск срещу „ОРКО” ЕООД

  Във връзка с изпълнение на определение на Окръжен съд Бургас, ГО, I състав, по гр. д. №1312/2018г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във  връзка с...

 • 22.04.2019

  Kолективен иск срещу „ДРИЙМ ТРАВЪЛ” ЕООД

  „Във връзка с изпълнение на определение на Окръжен съд – Бургас, Гражданско отделение, по гр. дело № 56/2019 г., КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ към министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на...

 • 01.03.2019

  Kолективен иск срещу ЗД „БУЛ ИНС" АД

  Комисия за защита на потребителите. Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ГО, 1-19 състав, по гр. д. №11300/2018г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за...

 • 28.11.2018

  Kолективен иск срещу „Креди Йес” ООД

  Комисия за защита на потребителите. Във връзка с изпълнение на определение на Хасковски Окръжен съд, по гр. д. №277/2018г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на...