„Закупуване на 5 броя леки автомобила и 1 брой микробус за осигуряване работата на мобилни групи към регионалните дирекции на КЗП” за изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.005-0001 – С01

11.05.2017
Затворена
Краен срок за
оферти
16.06.2017 17:30
Дата Наименование на документа
11.05.2017 Решение Изтегли
11.05.2017 Обявление Изтегли
11.05.2017 Документация Изтегли
11.05.2017 Образци Изтегли
11.05.2017 Информация по чл.44, ал.3 от ЗОП Изтегли
15.05.2017 Разяснения Изтегли
26.06.2017 Протокол 1 Изтегли
26.06.2017 Съобщение публично отваряне цени Изтегли
03.07.2017 Протокол 2 Изтегли
03.07.2017 Доклад Изтегли
03.07.2017 решение за избор на изпълнител Изтегли
14.07.2017 Договор обособена позиция 1 Изтегли
14.07.2017 Договор обособена позиция 2 Изтегли
17.07.2017 Обявление за възложена поръчка Изтегли