Създаване и излъчване на специализирани образователни видео-материали, насочени към представителите на предприятията за изпълнение на проект „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“

04.12.2017
Затворена
Краен срок за
оферти
08.01.2018 17:30
Дата Наименование на документа
04.12.2017 Решение Изтегли
04.12.2017 Обявление Изтегли
04.12.2017 Документация Изтегли
04.12.2017 Образци Изтегли
04.12.2017 Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП Изтегли
19.01.2018 Съобщение за отваряне на ценовите предложения Изтегли
26.01.2018 Протокол 1 Изтегли
26.01.2018 Протокол 2 Изтегли
26.01.2018 Доклад Изтегли
26.01.2018 Решение за избор на изпълнител Изтегли
08.02.2018 Договор Директ Медия Крес ЕООД Изтегли
09.02.2018 Обявление за възложена поръчка Изтегли