Публикуване на информация в медии и организиране на събития, свързани с провеждане на промоционална кампания на проект № BG16RFOP002-2.005-0001 – С01 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”.

10.04.2017
Затворена
Краен срок за
оферти
02.05.2017 17:52
Дата Наименование на документа
10.04.2017 Решение Изтегли
10.04.2017 Обявление Изтегли
10.04.2017 Документация Изтегли
10.04.2017 Образци Изтегли
10.04.2017 Информация Изтегли
18.04.2017 Въпроси и разяснения Изтегли
24.04.2017 Въпроси и разяснения Изтегли
12.05.2017 Протокол 1 Изтегли
01.06.2017 Протокол 2 Изтегли
01.06.2017 Съобщение за отваряне на ценови оферти Изтегли
07.06.2017 Протокол 3 Изтегли
23.06.2017 Протокол 4 Изтегли
23.06.2017 Протокол 5 Изтегли
27.06.2017 Доклад Изтегли
27.06.2017 Решение Изтегли
21.07.2017 Обявление за възложена поръчка Изтегли
21.07.2017 Договор Изтегли