„Провеждане на социологическо проучване за определяне нуждите и ограниченията на българските предприятия в областта на защита на потребителите”

29.03.2017
Затворена
Краен срок за
оферти
19.04.2017 17:17
Дата Наименование на документа
29.03.2017 Решение Изтегли
29.03.2017 Обявление Изтегли
29.03.2017 Документация Изтегли
29.03.2017 Информация Изтегли
31.03.2017 Приложения - Образци Изтегли
13.04.2017 Въпроси и разяснения Изтегли
25.04.2017 Протокол 1 Изтегли
28.04.2017 Протокол 2 Изтегли
10.05.2017 Протокол 3 Изтегли
10.05.2017 Съобщение за отваряне на ценови оферти Изтегли
17.05.2017 Протокол 4 Изтегли
18.05.2017 Доклад Изтегли
19.05.2017 Решение за определяне на изпълнител Изтегли
16.06.2017 Договор Изтегли
19.06.2017 Обявление за възложена поръчка.pdf Изтегли
21.02.2019 Обявление приключен договор Изтегли