„Предпечатна подготовка, печат и доставка на печатни и рекламни материали и издания за нуждите на КЗП”

11.05.2017
Затворена
Краен срок за
оферти
16.06.2017 14:09
Дата Наименование на документа
11.05.2017 Решение Изтегли
11.05.2017 Обявление Изтегли
11.05.2017 Документация Изтегли
11.05.2017 Образци Изтегли
11.05.2017 Информация по чл.44 от ЗОП Изтегли
18.05.2017 Разяснения Изтегли
01.06.2017 Разяснения Изтегли
07.06.2017 Разяснения Изтегли
12.06.2017 Разяснения Изтегли
27.06.2017 Протокол 1 Изтегли
27.06.2017 Протокол 2 Изтегли
11.07.2017 Протокол 3 Изтегли
11.07.2017 Съобщение за отваряне на ценови оферти Изтегли
14.07.2017 Протокол 4 Изтегли
14.07.2017 Доклад Изтегли
14.07.2017 Решение Изтегли
31.08.2017 Рамково споразумение 44 Изтегли
31.08.2017 Рамково споразумение 45 Изтегли
03.10.2017 Протокол №1 Обособена позиция №2 - „Предпечатна подготовка, печат и доставка на печатни и рекламни материали и издания за текущата дейност на КЗП" Изтегли
10.10.2017 Доклад №ц-01-560 Изтегли
10.10.2017 Решение №839 Изтегли
03.11.2017 Протокол Обособена позиция №1 - „Предпечатна подготовка, печат и доставка на печатни материали и издания" Изтегли
03.11.2017 Доклад №ц-01-599 Изтегли
03.11.2017 Решение №938 Изтегли
01.12.2017 Обявление за възложена поръчка Договор 66, Обособена позиция 1 Изтегли
01.12.2017 Договор 66, Обособена позиция 1 Изтегли
01.12.2017 Анекс към Договор 66, Обособена позиция 1 Изтегли
01.12.2017 Обявление за възложена поръчка Договор 65, Обособена позиция 2 Изтегли
01.12.2017 Договор 65, Обособена позиция 2 Изтегли
01.12.2017 Анекс към Договор 65, Обособена позиция 2 Изтегли
08.12.2017 Покана за оферта по рамково споразумение 45 Изтегли
19.12.2017 Протокол Обособена позиция №2 Изтегли
19.12.2017 Доклад Обособена позиция №2 Изтегли
19.12.2017 Решение №1140 Обособена позиция №2 Изтегли
08.03.2018 Обявление за възложена поръчка Договор 83, Обособена позиция 2 Изтегли
08.03.2018 Договор 83, Обособена позиция 2 Изтегли
13.05.2019 Обявление приключен договор Изтегли
13.05.2019 Обявление приключен договор Изтегли
15.05.2019 Покана за оферта по Обособена позиция №1 Изтегли
15.05.2019 ОБРАЗЦИ на техническо и ценово предложение Обособена позиция №1 Изтегли
15.05.2019 Декларация 54 7 ЗОП Изтегли
15.05.2019 Проект на индивидуален договор Обособена позиция 1 Изтегли
31.05.2019 Протокол Обособена позиция №1 Изтегли
31.05.2019 Доклад Обособена позиция №1 Изтегли
31.05.2019 Решение №463 Изтегли
15.07.2019 Обявление за възложена поръчка Договор 42, Обособена позиция 1 Изтегли
15.07.2019 Договор 42, Обособена позиция 1 Изтегли
03.02.2020 Обявление приключен договор 66 Изтегли
27.05.2020 Обявление за приключен договор 42 Изтегли