Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на КЗП

04.12.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
11.12.2019 23:59
Дата Наименование на документа
04.12.2019 Покана Изтегли
04.12.2019 Техническа спецификация Изтегли
04.12.2019 Декларация 54 7 ЗОП Изтегли
04.12.2019 Техническо предложение Изтегли
04.12.2019 Ценово предложение I част Изтегли
04.12.2019 Ценово предложение II част Изтегли
04.12.2019 Крайно ценово предложение Изтегли
04.12.2019 Проект на договор Изтегли
17.12.2019 Протокол Изтегли
17.12.2019 Доклад Изтегли
17.12.2019 Решение Изтегли
05.02.2020 Договор Изтегли
05.02.2020 Обявление за възложена поръчка Изтегли