Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации за нуждите на КЗП

14.10.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
21.10.2019 23:59
Дата Наименование на документа
14.10.2019 Покана Изтегли
14.10.2019 Декларация Изтегли
14.10.2019 Техническо предложение Изтегли
14.10.2019 Техническа спецификация Изтегли
14.10.2019 Ценова оферта - 1 Изтегли
14.10.2019 Ценова оферта - 2 Изтегли
14.10.2019 Ценова оферта - 3 Изтегли
14.10.2019 Проект на договор Изтегли
30.10.2019 Протокол Изтегли
30.10.2019 Доклад Изтегли
30.10.2019 Решение 875 от 30.10.2019 Изтегли