„Осигуряване на експерти за нуждите на проект „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. по две обособени позиции

27.01.2017
Затворена
Краен срок за
оферти
31.01.2017 17:30
Дата Наименование на документа
27.01.2017 Решение Изтегли
27.01.2017 Покана Изтегли
27.01.2017 Документация Изтегли
07.03.2017 протокол 1 Изтегли
07.03.2017 протокол 2 Изтегли
07.03.2017 протокол 3 Изтегли
07.03.2017 протокол 4 Изтегли
07.03.2017 протокол 5 Изтегли
07.03.2017 протокол 6 Изтегли
07.03.2017 Доклад Изтегли
07.03.2017 Договор 1 обособена позиция Изтегли
07.03.2017 Договор 2 обособена позиция Изтегли
07.03.2017 Решението за избор на изпълнител Изтегли
07.03.2017 Обявление за възложена поръчка Изтегли