Извършване на проучвания, изследвания, анализи на пазара на храни и спиртни напитки и техните големи дистрибутори в ЕС

21.12.2018
Затворена
Краен срок за
оферти
17.01.2019 17:30
Дата Наименование на документа
21.12.2018 Документация Изтегли
21.12.2018 Информация по чл.44 ал.3 от ЗОП Изтегли
21.12.2018 ЕЕЕДОП Изтегли
21.12.2018 ЕЕЕДОПхмл Изтегли
21.12.2018 Методически указания Изтегли
21.12.2018 Образци Изтегли
21.12.2018 Методика Изтегли
21.12.2018 Техническа спецификация Изтегли
27.12.2018 Решение Изтегли
27.12.2018 Обявление Изтегли
28.12.2018 Решение Изтегли
28.12.2018 Съобщение изменение на документация Изтегли
10.01.2019 Разяснения Изтегли
10.01.2019 Списък на персонала - Образец Изтегли
24.01.2019 Съобщение за отваряне на ценови предложения Изтегли
31.01.2019 Протокол № 1 Изтегли
31.01.2019 Доклад Изтегли
31.01.2019 Решение Изтегли
25.03.2019 Договор Изтегли
25.03.2019 Обявление за възложена поръчка Изтегли