Извършване на далекосъобщителна услуга чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS за нуждите на КЗП

19.09.2018
Затворена
Краен срок за
оферти
01.10.2018 17:30
Дата Наименование на документа
20.09.2018 Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Изтегли
20.09.2018 Документация Изтегли
20.09.2018 Образци Изтегли
20.09.2018 Проект на договор Изтегли
20.09.2018 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Изтегли
20.09.2018 Информация Изтегли
27.09.2018 Информация за удължаване на срока Изтегли
05.10.2018 Протокол Изтегли
24.10.2018 Договор далекосъобщителна услуга Изтегли