Извършване на далекосъобщителна услуга чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS за нуждите на Комисия за защита на потребителите.

17.09.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
03.10.2019 17:30
Дата Наименование на документа
17.09.2019 Обява по чл. 20 ал. 3 ЗОП Изтегли
17.09.2019 Документация Изтегли
17.09.2019 Образци Изтегли
17.09.2019 Техническа спецификация Изтегли
17.09.2019 Информация-АОП Изтегли
30.09.2019 Информация-АОП-удължаване на срока Изтегли
07.10.2019 Протокол Изтегли
30.10.2019 Договор Изтегли