Извършване на анализ на информационната среда за приложимост на базирани на ИКТ системи и приложения за нуждите на работата на КЗП с българските граждани

10.04.2017
Затворена
Краен срок за
оферти
02.05.2017 17:35
Дата Наименование на документа
10.04.2017 Решение Изтегли
10.04.2017 Обявление Изтегли
10.04.2017 Документация Изтегли
10.04.2017 Приложения Изтегли
11.04.2017 Информация по чл.44, ал.3 от ЗОП Изтегли
24.04.2017 Приложение №4 - Проект на договор Изтегли
28.04.2017 Разяснение Изтегли
12.05.2017 Протокол 1 Изтегли
03.08.2017 Протокол №2 Изтегли
03.08.2017 Протокол №3 Изтегли
03.08.2017 Доклад Изтегли
03.08.2017 Решение Изтегли
01.12.2017 Заповед 1088 от 24.11.2017г. Изтегли
01.12.2017 Покана за удължаване срока на валидност на офертите Изтегли
11.12.2017 Съобщение за отваряне на ценовите оферти Изтегли
19.12.2017 Протокол №4 Изтегли
19.12.2017 Доклад Изтегли
19.12.2017 Решение №1141 от 19.12.2017г. Изтегли
25.01.2018 Обявление за възложена поръчка Изтегли
25.01.2018 Договор Изтегли
01.02.2018 Обявление за възложена поръчка Изтегли
21.02.2019 Обявление приключен договор Изтегли