"Избор на оператор за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги за нуждите на КЗП"

15.07.2015
Спряна
Краен срок за
оферти
31.07.2015 14:49

Предмет на обществената поръчка: "Избор на оператор за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги за нуждите на КЗП"

Дата Наименование на документа
15.07.2015 Публична покана Изтегли