Функционално разширение и доработка на Единната деловодна информационна система (ЕДИС) на Комисията за защита на потребителите (КЗП)

27.11.2015
Затворена
Краен срок за
оферти
07.01.2016 17:30
Дата Наименование на документа
03.12.2015 Покана за участие Изтегли
03.12.2015 Решение за публикуване Изтегли
08.12.2015 Решение за определяне на изпълнител Изтегли
21.03.2016 Договор Изтегли
21.03.2016 Доклад и Протокол за договаряне Изтегли