Доставка на техническо оборудване за нуждите на помирителните комисии и мобилните групи за изпълнение на проект „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”

19.04.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
23.05.2019 17:30
Дата Наименование на документа
19.04.2019 Решение за откриване на процедура техническо оборудване Изтегли
19.04.2019 Обявление за поръчка техническо оборудване Изтегли
19.04.2019 Документация техническо оборудване Изтегли
19.04.2019 Технически спецификации техническо оборудване Изтегли
19.04.2019 Методика за определяне на оценката техническо оборудване Изтегли
19.04.2019 еЕЕДОП - техническо оборудване XML Изтегли
19.04.2019 еЕЕДОП - техническо оборудване PDF Изтегли
19.04.2019 Образец 1 опис Изтегли
19.04.2019 Образец 3 техническо предложение Изтегли
19.04.2019 Образец 4 ценово предложение Изтегли
19.04.2019 Образец 5 проект на договор Изтегли
17.05.2019 Разяснения техническо оборудване Изтегли
29.05.2019 Съобщение публично отваряне цени Изтегли
21.06.2019 Протокол 1 Изтегли
21.06.2019 Протокол 2 Изтегли
21.06.2019 Доклад Изтегли
21.06.2019 Решение 525 от 21.06.2019 Изтегли
12.08.2019 Обявление за възложена поръчка Изтегли
12.08.2019 Договор Изтегли
05.11.2019 Обявление за приключен договор Изтегли