Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на КЗП

02.07.2018
Затворена
Краен срок за
оферти
12.07.2018 23:59
Дата Наименование на документа
02.07.2018 Покана съвместими тонери Изтегли
02.07.2018 Ценова оферта съвместими тонери Изтегли
02.07.2018 Техническо предложение съвместими Изтегли
02.07.2018 Декларация 54 7 ЗОП Изтегли
02.07.2018 Техническа спецификация Изтегли
02.07.2018 Проект на договор съвместими Изтегли
25.07.2018 Протокол Изтегли
25.07.2018 Доклад Изтегли
25.07.2018 Решение Изтегли
27.08.2018 Договор 43 съвместими тонери Изтегли
27.08.2018 Обявление за възложена поръчка Изтегли
06.12.2018 Анекс съвместими Изтегли
06.12.2018 Обявление анекс съвместими Изтегли
17.04.2019 Обявление изпълнен договор съвместими Изтегли