Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на КЗП 2

26.03.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
05.04.2019 23:59
Дата Наименование на документа
26.03.2019 Покана оригинални различни марки Изтегли
26.03.2019 Техническа спецификация тонери Изтегли
26.03.2019 Техническо предложение оригинални различни марки Изтегли
26.03.2019 Ценова оферта част I Изтегли
26.03.2019 Ценова оферта част II Изтегли
26.03.2019 Проект на договор оригинални различни марки Изтегли
26.03.2019 Декларация 54 7 ЗОП Изтегли
08.04.2019 Съобщение Изтегли
12.04.2019 Протокол Изтегли
12.04.2019 Доклад Изтегли
12.04.2019 Решение Изтегли
16.05.2019 Решение Изтегли