Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на КЗП

02.07.2018
Затворена
Краен срок за
оферти
12.07.2018 23:59
Дата Наименование на документа
02.07.2018 Покана оригинални различни марки Изтегли
02.07.2018 Ценова оферта част I оригинални различни марки Изтегли
02.07.2018 Ценова оферта част II оригинални различни марки Изтегли
02.07.2018 Обща цена оригинални различни марки Изтегли
02.07.2018 Техническо предложение оригинални различни марки Изтегли
02.07.2018 Декларация 54 7 ЗОП Изтегли
02.07.2018 Техническа спецификация Изтегли
02.07.2018 Проект на договор оригинални различни марки Изтегли
25.07.2018 Протокол Изтегли
25.07.2018 Доклад Изтегли
25.07.2018 Решение Изтегли
27.08.2018 Договор 44 оригинални тонери различни марки Изтегли
27.08.2018 Обявление за възложена поръчка Изтегли
06.12.2018 Анекс оригинални различни марки Изтегли
06.12.2018 Обявление оригинални различни марки Изтегли
17.04.2019 Обявление изпълнен договор оригинални различни марки Изтегли