Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на КЗП 2

11.06.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
18.06.2019 23:59
Дата Наименование на документа
11.06.2019 Покана Изтегли
11.06.2019 Техническо предложение Изтегли
11.06.2019 Техническа спецификация Изтегли
11.06.2019 Ценова оферта Изтегли
11.06.2019 Проект на договор Изтегли
11.06.2019 Декларация по чл. 57 ЗОП Изтегли
19.06.2019 Протокол Изтегли
19.06.2019 Доклад Изтегли
19.06.2019 Решение Изтегли
12.07.2019 Обявление възложена поръчка Изтегли
12.07.2019 Договор Изтегли