Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на КЗП

02.07.2018
Затворена
Краен срок за
оферти
12.07.2018 23:59
Дата Наименование на документа
02.07.2018 Покана оригинални HP Изтегли
02.07.2018 Ценова оферта оригинални HP Изтегли
02.07.2018 Техническо предложение оригинални HP Изтегли
02.07.2018 Декларация 54 7 ЗОП Изтегли
02.07.2018 Техническа спецификация Изтегли
02.07.2018 Проект на договор оригинални HP Изтегли
25.07.2018 Протокол Изтегли
25.07.2018 Доклад Изтегли
25.07.2018 Решение Изтегли
24.08.2018 Договор 45_оригинални HP Изтегли
24.08.2018 Обявление за възложена поръчка оригинални HP Изтегли
06.12.2018 Анекс оригинални HP Изтегли
06.12.2018 Обявление анекс оригинални HP Изтегли
13.05.2019 Обявление приключен договор Изтегли