Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на КЗП

26.03.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
05.04.2019 23:59
Дата Наименование на документа
26.03.2019 Покана оригинални HP Изтегли
26.03.2019 Техническа спецификация тонери Изтегли
26.03.2019 Техническо предложение оригинални HP Изтегли
26.03.2019 Ценова оферта HP Изтегли
26.03.2019 Проект на договор оригинални HP Изтегли
26.03.2019 Декларация 54 7 ЗОП Изтегли
08.04.2019 Съобщение Изтегли
12.04.2019 Протокол Изтегли
12.04.2019 Доклад Изтегли
12.04.2019 Решение Изтегли
16.05.2019 Решение Изтегли