Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на КЗП

07.06.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
17.06.2019 23:59
Дата Наименование на документа
07.06.2019 Покана Изтегли
07.06.2019 Техническа спецификация Изтегли
07.06.2019 Техническо предложение Изтегли
07.06.2019 Ценова оферта Изтегли
07.06.2019 Декларация 54 7 ЗОП Изтегли
07.06.2019 Проект на договор Изтегли
17.06.2019 Съобщение Изтегли
26.06.2019 Протокол Изтегли
26.06.2019 Доклад Изтегли
26.06.2019 Решение 530 от 26.06.2019 Изтегли