Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на КЗП

07.06.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
17.06.2019 23:59
Дата Наименование на документа
07.06.2019 Покана Изтегли
07.06.2019 Техническа спецификация Изтегли
07.06.2019 Техническо предложение Изтегли
07.06.2019 Ценова оферта Изтегли
07.06.2019 Декларация 54 7 ЗОП Изтегли
07.06.2019 Проект на договор Изтегли
17.06.2019 Съобщение Изтегли
26.06.2019 Протокол Изтегли
26.06.2019 Доклад Изтегли
26.06.2019 Решение 530 от 26.06.2019 Изтегли
26.07.2019 Договор Изтегли
26.07.2019 Обявление за възложена поръчка Изтегли