Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Комисията за защита на потребителите

21.06.2018
Затворена
Краен срок за
оферти
02.07.2018 23:59
Дата Наименование на документа
21.06.2018 Покана копирна хартия за нуждите на КЗП Изтегли
21.06.2018 Техническо предложение копирна хартия КЗП Изтегли
21.06.2018 Ценова оферта копирна хартия КЗП Изтегли
21.06.2018 Техническа спецификация Изтегли
21.06.2018 Проект на договор копирна хартия КЗП Изтегли
21.06.2018 Декларация 54 7 ЗОП Изтегли
06.07.2018 Протокол копирна хартия Изтегли
06.07.2018 Доклад копирна хартия Изтегли
06.07.2018 Решение копирна хартия Изтегли
27.08.2018 Договор 42 копирна хартия Изтегли
27.08.2018 Обявление за възложена поръчка Изтегли
15.02.2019 Обявление приключен договор копирна хартия Изтегли