Доставка на канцеларски материали за нуждите на КЗП 2

25.01.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
04.02.2019 23:59
Дата Наименование на документа
25.01.2019 Покана канцеларски материали Изтегли
25.01.2019 Техническо предложение канцеларски материали Изтегли
25.01.2019 Образец 2б към Техническото предложение Изтегли
25.01.2019 Ценова оферта канцеларски материали Изтегли
25.01.2019 Декларация чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП Изтегли
25.01.2019 Проект на договор канцеларски материали Изтегли
05.02.2019 Протокол Изтегли
05.02.2019 Доклад Изтегли
05.02.2019 Решение за избор на изпълнител Изтегли
12.03.2019 Договор канцеларски материали Плесио Изтегли
12.03.2019 Обявление възложена поръчка Изтегли