Доставка на канцеларски материали за нуждите на КЗП

15.08.2018
Затворена
Краен срок за
оферти
27.08.2018 23:59
Дата Наименование на документа
15.08.2018 Покана канцеларски материали Изтегли
15.08.2018 Техническо предложение канцеларски материали Изтегли
15.08.2018 Образец 2б към Техническото предложение Изтегли
15.08.2018 Декларация чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП Изтегли
15.08.2018 Ценова оферта канцеларски материали Изтегли
15.08.2018 Проект на договор канцеларски материали Изтегли
30.08.2018 Протокол Изтегли
30.08.2018 Доклад Изтегли
30.08.2018 Решение Изтегли
19.11.2018 Обявление за възложена поръчка Изтегли
19.11.2018 Договор 49 Изтегли
26.02.2020 Допълнително споразумение Изтегли
26.02.2020 Обявление за изменение Изтегли
06.10.2020 Обявление за приключен договор канцеларски материали Изтегли