Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на КЗП

15.08.2018
Затворена
Краен срок за
оферти
27.08.2018 23:59
Дата Наименование на документа
15.08.2018 Покана бланки и пощенски пликове Изтегли
15.08.2018 Техническо предложение бланки и пощенски пликове Изтегли
15.08.2018 Образец 3б към Техническото предложение Изтегли
15.08.2018 Декларация чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП Изтегли
15.08.2018 Ценова оферта бланки и пощенски пликове Изтегли
15.08.2018 Проект на договор бланки и пощенски пликове Изтегли
30.08.2018 Протокол Изтегли
30.08.2018 Доклад Изтегли
30.08.2018 Решение Изтегли
19.11.2018 Обявление за възложена поръчка Изтегли
19.11.2018 Договор 48 Изтегли