„Доставка на автомобилно гориво за служебните автомобили на КЗП“

20.03.2017
Затворена
Краен срок за
оферти
27.03.2017 10:24
Дата Наименование на документа
20.03.2017 Решение - №777749 Изтегли
11.04.2017 Решение за прекратяване Изтегли
28.04.2017 Обявление Изтегли