Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на КЗП 2020

16.12.2019
Затворена
Краен срок за
оферти
30.12.2019 23:59
Дата Наименование на документа
16.12.2019 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Изтегли
16.12.2019 Техническо предложение Изтегли
16.12.2019 Ценова оферта Изтегли
16.12.2019 Проект на договор Изтегли
16.12.2019 Декларация 54 7 ЗОП Изтегли
16.12.2019 Покана Изтегли
13.01.2020 Протокол Изтегли
13.01.2020 Доклад Изтегли
13.01.2020 Решение Изтегли
20.02.2020 Договор Изтегли
20.02.2020 Обявление за възложена поръчка Изтегли