"Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на КЗП"

19.05.2017
Затворена
Краен срок за
оферти
14.06.2017 16:01
Дата Наименование на документа
16.06.2017 Покана Изтегли
16.06.2017 Протокол Изтегли
16.06.2017 Доклад Изтегли
16.06.2017 Решение Изтегли
16.06.2017 Писмо Изтегли
27.10.2017 Договор Изтегли
31.10.2017 Обявление за възложена поръчка Изтегли
15.02.2019 Допълнително споразумение 1 от 31.01.2019 Изтегли
15.02.2019 Обявление изменение на договора Изтегли