Обществени поръчки

Филтър по дата
  • 30.06.2015
    Затворена

    Разработка на софтуер и цифровизиране на програмни средства и въвеждане

    Предмет на обществената поръчка е "Разработка на софтуер и цифровизиране на програмни средства и въвеждане" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 14-32-22/ 01.09.2014 г. Поръчката е в изпълнение на проект "Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на системата за...