Внимание: Опасно за децата - електрошок дъвки и запалки с необичаен вид

25.10.2019
Сподели тази новина

Черпенето с „дъвка“ и с „диня“ и „банан“ може да се превърне от майтап в лош инцидент. Става дума да стоките, които наподобяват любими за децата храни и герои. Част от тях носят опасност от токов удар, нараняване, изгаряне и дори задушаване. Затова Комисията за защита на потребителите следи да не се допуска разпространението на пазара на подобни изделия, които могат да крият рискове за здравето, особено на най-малките.

Някои от тях лесно могат да бъдат раздробени на малки части, които да попаднат в гърлото на дете и да доведат до неприятен инцидент. Съществуват специални уреди, чрез които в лабораторни условия се извършват редица тестове, например за силата на опън, която трябва да се упражни до откъсването на парче от дадената стока. При изкуственото грозде допустимата сила е 90 N.

Председателят на КЗП Димитър Маргаритов демонстрира как запалка, имитираща дамска обувка, може да доведе до изгаряне на пръстите на ръцете при неправилно задействане на пламъка. „Ако запалите с лявата ръка, аз няма да го направя, очевидно пръстът ще попадне точно на пътя на пламъка“, обясни той.

Всички стоки от този тип, които не отговарят на европейските стандарти за безопасност и не издържат лабораторните тестове са спирани и унищожавани, като стремежът е да изобщо да не се допуска попадането им на пазара.

Запалките с необичаен външен вид и стоките, имитиращи храни са изрично забранени. Други като стоките за шега, например могат дас е продават, но само ако отговарят на определени изисквания по отношение на силата на токовия импулс, който генерират при задействане.  

Ако потребители са закупили опасни стоки, те имат право да ги върнат на търговеца и да получат обратно парите си за тях.

Източник: Нова телевизия