ВАС потвърди решение на КЗП за нелоялна практика на „БТК” АД

03.06.2013
Сподели тази новина

Върховният административен съд потвърди решение на Комисията за защита на потребителите за наличие на нелоялна търговска практика, извършвана от „БТК” АД. Нелоялността на компанията се изразява в следното: търговецът настоява в официалните си отговори по жалби на потребители, че съществува валидно сключен договор от разстояние за услуга, предоставяна от оператора, докато в официалните си становища до КЗП твърди, че договор не съществува и е допусната техническа грешка.

Решение на ВАС
№ 6785/18.05.2013 г.