„Студио Модерна - България” ЕООД предприема доброволни мерки за изтегляне на „Делимано нагревател за вода дигитален Про“

06.01.2021
Сподели тази новина

Студио Модерна - България” ЕООД предприема доброволни мерки за изтегляне на „Делимано нагревател за вода дигитален Про“

В Комисията за защита на потребителите (КЗП) е постъпила информация, съгласно която „Студио Модерна - България” ЕООД, предприема доброволни мерки за изтегляне на „Делимано нагревател за вода дигитален Про“, поради открита техническа неизправност в продукта. Засегнатият нагревател е модел KDR-5E-1, с номера на партиди ORT20-002267,  ORT20-002268, ORT20-002843.

Техническата неизправност води до структурна промяна в нагревателната камера на продукта, в резултат на което влиза минимално количество вода в зоната, където е разположена електрическата верига. Тази неизправност представлява потенциален сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите.

„Студио Модерна - България” ЕООД вече е предприело мерки по преустановяване на продажбата и изтегляне на наличните количества от засегнатите партиди. Дружеството приканва потребителите, закупили продукт от засегнатия модел и партиди, веднага да преустановят използването му и да се свържат със „Студио Модерна - България” ЕООД.