Стартиране на EEPLIANT 2014 Action - Действие по проекта EEPLIANT за надзор на пазара на Енергийния етикет на ЕС и Минималните изисквания за ефективност

30.04.2015
Сподели тази новина

PROSAFE
Съвместни действия
Най-добри практики Проектът е финансиран от Европейския съюз

Брюксел, 30 април 2015 г.
Комюнике

Стартиране на EEPLIANT 2014 Action - Действие по проекта EEPLIANT
за надзор на пазара на Енергийния етикет на ЕС и Минималните изисквания за ефективност

Със стартиращата конференция, състояла се от 29 до 30 април 2015 г. в Брюксел, е било официално започнато действието по проекта EEPLIANT. Ключовата цел на EEPLIANT е да способства за осигуряване на планираните икономически и екологични предимства на Енергийния етикет на ЕС и на законодателните актове за Екодизайн чрез увеличаване на степента на спазване на изискванията на ЕС за енергийна ефективност.

Това ще бъде постигнато чрез координация и мониторинг, дейности по верификация и изпълнение на 13 Ограна за надзор на пазара из целия Единен пазар на ЕС. Проектът се координира от PROSAFE и е финансиран от механизма за подкрепа на научните изследвания “Хоризонт 2020” на Европейския съюз.

През следващите 28 месеца участниците в проекта ще прегледат и тестват енергийните характеристики на стотици LED лампи, домашни и офисни принтери, нагреватели за помещения и комбинирани нагреватели. Тези продукти ще бъдат взети от пазара – магазини и други канали на дистрибуция, точно така, както биха направили обикновените потребители и крайните ползватели, и тяхното съответствие с изискванията, свързано с енергийната ефективност, ще бъде проверено и измерено в лаборатории. В случай на откриване на каквото и да е неспазване на изискванията, властите за надзор на пазара ще предприемат съответните принудителни действия на своите собствени пазари.

Проектът е разработен не само с цел да съдейства на властите да проверят разхода на енергия на стотици специфични продукти, които се продават на пазара на ЕС, но също така да улесни сътрудничеството с други заинтересовани страни, такива като браншови асоциации, в постигането на по-висока степен на съвкупно съответствие на продуктите с изискванията на законодателството на ЕС.

Отделните продукти, които ще бъдат избрани за проверка за спазване на изискванията, ще бъдат избрани въз основа на висок риск от неспазване на изискванията. Страните, директно представени в рамките на проекта, включват: Австрия, Белгия, България, Дания, Германия, Латвия, Малта, Холандия, Полша, Словения, Швеция и Обединеното кралство.

Моля, свържете се с координатора на проекта за повече информация за плановете и дейностите във връзка с проекта, бъдещи перспективи и очаквани резултати.


Лица за контакти:
Nicolaas Olie, Изпълнителен директор, nico.olie@prosafe.org

Juraj Krivošik
Комуникационен координатор по Работния пакет на EEPLIANT, juraj.krivosik@svn.cz

PROSAFE Office, Avenue des Arts 41, B-1040 Брюксел, Белгия
Тел.: +32-2-8080 996 ; E-mail: info@prosafe.org; www.prosafe.org;