Среща на заинтересованите страни в изпълнение на проект на Европейската комисия „EEPLIANT2“ (Продукти, съответстващи на изискването за енергийна ефективност 2) по програма „Хоризонт 2020”

22.01.2020
Сподели тази новина

Във връзка с участието на Комисията за защита на потребителите /КЗП/ в проект на Европейската комисия „EEPLIANT2“ (Продукти, съответстващи на изискването за енергийна ефективност 2) по програма „Хоризонт 2020”, координиран от PROSAFE, на 22 януари 2020 г. се проведе национално събитие в конферентната зала в „Дома на Европа“, находяща се в сградата на Представителството на Европейската комисия в България.

Националното събитие има за цел да популяризира дейностите по проект на Европейската комисия „EEPLIANT2“ (Продукти, съответстващи на изискването за енергийна ефективност 2) по програма „Хоризонт 2020” чрез представянето на обща информация за резултатите и постиженията.

Действето EEPLIANT2 стартира през септември 2017 г. с основна цел да спомогне за постигането на планираните икономически и екологични ползи от Директивите на ЕС за енергийно етикетиране и екодизайн чрез повишаване на степента на съответствие с техните изисквания за енергийна ефективност. Това беше постигнато чрез съвместни дейности за наблюдение, проверка и правоприлагане от 17 органа за надзор на пазара. Между 9/2017 и 2/2020, участниците в проекта прегледаха и тестваха енергийните характеристики на домакински хладилни уреди, професионални хладилни продукти (‘Професионално охлаждане’ се отнася до хладилните и замразяващи шкафове за съхранение, използвани в професионалните кухни на ресторанти, хотели, училища, столови и т.н.), и консумацията на енергия в резултат на уреди в мрежова готовност.

Програмата EEPLIANT ще продължи с новото съгласувано от 29 участника действие за надзор на пазара относно законодателството на ЕС за енергийна ефективност и екодизайн на продуктите (EEPLIANT3), което стартира през юни 2019 г. и се фокусира върху широка гама от продуктови групи - от осветление до нагреватели и сушилни.