Съдът потвърди решение на КЗП за нелоялна практика на издателството „Либерис Медиа Груп България” АД

22.02.2013
Сподели тази новина

Административен съд София – град потвърди решение на Комисията за защита на потребителите за наличие на нелоялна (заблуждаваща) търговска практика, извършвана от „Либерис Медиа Груп България” АД при предлагане на първи брой от поредицата списания „Великите кораби”.
Търговецът заблуждава потребителите като не предоставя информация за нужния брой списания от поредицата, необходим за сглобяването на старинния кораб. Така не става ясна крайната цена. Няма данни и за какъв период от време ще се издава серията до приключване на елементите за построяването на един кораб. Липсата на точна информация би могла да подведе потребителя при вземането на решение за закупуване.

Решениe на АССГ:
Решение № 6741/10.12.2012 г.