Решаваме онлайн потребителски спорове

24.11.2015
Сподели тази новина

Комисията за защита на потребителите въведе тестово нова електронна административна услуга.

Тя е в съответствие с прилагането на новият европейски регламент за он-лайн решаване на потребителски спорове и променената директива за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Иновативен подход е разработеният информационен модул, което води до предлагане на ефективни инструменти при работата на администрацията на КЗП с търговците при стимулирането на разрешаване на национални и трансгранични спорове извън съда.

Източник: Fakti.bg