Пресконференция за представяне на резултатите от сравнителен анализ от тестове и изследвания на храни и напитки, предлагани на българския и на други европейски пазари

10.02.2020
Сподели тази новина

На 12 февруари 2020 г. (сряда), от 10:00 ч. ще се състои пресконференция, на която ще бъдат оповестени резултатите от изпълнението на проекта „Комплекс от мерки за установяване на нелоялни търговски практики 811238 – CONC-CPC-2017 България“, финансиран от Програмата на Европейския съюз за потребителите (2014-2020), по договор № 811238/20.07.2018 г.

Представен ще бъде доклад със сравнителен анализ от проведените по единна методология тестове и изследвания на храни и напитки, закупени от страните Гърция, Португалия, Унгария, Испания, Германия и на аналозите им от търговската мрежа в България.   

Оповестени ще бъдат пред широката общественост и установените добри практики за взаимодействие между институциите.

В пресконференцията ще вземат участие председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов, Константин Райков – член на КЗП и ръководител на проекта, както и Константин Арабаджиев – член на КЗП.

Пресконференцията ще се проведе в зала „Еспланада 1“ на хотел Бест Уестърн Плюс „Хотел Експо“, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 149.