Пресконференция: Европейският онлайн пазар. Нелоялни търговски практики и измами по интернет

05.11.2012
Сподели тази новина

Днес в БТА се проведе пресконференция на Европейски потребителски център – България и Комисия за защита на потребителите на тема: „Европейският онлайн пазар. Нелоялни търговски практики и измами по интернет”. Срещата протече при следния дневен ред:


1. Кратко представяне на Доклада на мрежата от ЕПЦ - ключови резултати (презентатор Игнат Арсенов - директор на ЕПЦ България)
2. Установени от КЗП нелоялни търговски практики в интернет пространството - 10 минути, (презентатор Иван Бъчваров - главен секретар на КЗП)
3. Акцент върху измамите по интернет (презентатор Игнат Арсенов - директор на ЕПЦ България)

 

Презентации:

1. „Европейският онлайн пазар” - Игнат Арсенов
2. „Основни проблеми при търговията от разстояние. Законова рамка и нарушения.” – Иван Бъчваров
3. „Интернет измами” - Игнат Арсенов