Председателят на КЗП Димитър Маргаритов участва в откриването на сезона в к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, КЗП ще направи открити приемни там

21.05.2015
Сподели тази новина

Открити приемни на Комисията за защита на потребителите (КЗП) започват да работят от началото на юни във Варна, Бургас и някои от големите курорти по българското Черноморие. Това съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов пред Радио „Варна” при откриването на новия туристически сезон в курортния комплекс „Св. Св. Константин и Елена”. Той подчерта, че комисията е получила уверение от общинските администрации за оказване на пълно съдействие. „Посетихме всички места, където ще има приемни и срещнахме съдействие от общините, които предоставят помещения!” – допълни Маргаритов, като обясни, че приемните ще бъдат максимално близо до хората.

Както по-рано КЗП оповести, през лятото ще бъдат извършвани масирани проверки в туристическите обекти, аквапарковете и атракционите по цялото Черноморие. Инспекторите ще следят категоризирани ли са хотелите и заведенията, както и отговарят ли предоставяните от тях услуги на дадената им категория. В откритите приемни на контролния орган туристите ще могат да получат информационни материали и консултации, а също и да подадат сигнал или жалба при евентуални проблеми по време на почивката си.

Маргаритов бе категоричен, че к.к. „Св. Св. Константин и Елена” е един от курортите, в които това лято ще има открита приемна на КЗП.

2421 инспекции по Закона за туризма е извършила КЗП от началото на годината до края на април. За констатираните нарушения са съставени 217 акта. Сред най-често срещаните несъотвествия са предоставяне на туристически услуги в обект, който не отговаря на изискванията за определената му категория, липса на видно място на категорийната символика за вида и категорията на обекта и несъответствие на надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти с посочените в удостоверението. Макар и значително по-рядко, е констатирано и предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран туристически обект или в обект, за който не е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. В някои от случаите инспекторите са установили несъответствие на водения регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните нощувки с образеца, утвърден от министъра на туризма. По постъпили жалби и сигнали на потребители са извършени 226 инспекции и са съставени 56 акта за нарушения. Гражданите са се оплакали в КЗП преди всичко от условията в места за настаняване, заблуждаваща информация в интернет за вида и категорията на места за настаняване, както и от разлика между обявените цени в менюто на заведения за хранене и развлечения и маркираните на фискалния бон при заплащане на сметката. Предвидените в Закона за туризма санкции за констатираните нарушения са в диапазона от 500 лв. до 10 000 лв.