Председателят на КЗП Димитър Маргаритов участва в общественото обсъждане на Наредбата за категоризация на местата за настаняване и заведенията за хранене

27.05.2015
Сподели тази новина

„Нашето участие в работната група е водено от принципите да се създаде подзаконов нормативен акт, в който акцентът да е насочен към изграждането и обслужването на самите обекти, като по отношение на обзавеждането по-скоро да се търси известна автономност и креативност на хотелиерите, без това, разбира се, да е за сметка на качеството на туристическия продукт. От гледна точка защита на потребителските права и контрола, който КЗП упражнява, сме удовлетворени, че са намерили отражение в проекта на наредбата такива добри идеи като единният телефонен номер за хотелските рецепции (9), както и чек-лист, който да улесни и гарантира максималната ефективност на проверките. Във връзка с направените предложения от страна на браншовите организации и бизнеса оставаме на разположение до окончателното приемане на наредбата”. Това коментира председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов на дискусия с туристическия бранш, която част от общественото обсъждане на Наредбата за категоризация на местата за настаняване и заведенията за хранене.

В дискусията участваха министърът на туризма Николина Ангелкова, както и заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева, главният директор на главна дирекция „Туристическа политика“ Мария Иванова и др.

На срещата стана ясно, че ще бъде възприет европейският критерий на „Хотел старс“, до 15% от стаите да са с по-малък размер от предвидените за категорията на дадения обект, ако това е съобщено предварително на потребителите на туристическата услуга. Облекчението е насочено към по-старите хотели или тези в градската част, които трудно могат да направят технически преустройства, но предлагат допълнителни услуги на своите клиенти.

Бизнесът и общините са предложили десет поправки и допълнения към наредбата, които работната група по създаването й е взела под внимание. Браншът предложи този документ да стане минимална база, която да се надгражда на принципа на доброволното сертифициране и да се взаимства опитът от европейската система за точкуване на обектите. Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че са нужни специални грижи и конкретни мерки за подготовка на кадрите в туризма, защото те са в основата на качествената туристическа услуга.