Правата ни при покупка на дефектна стока

30.05.2019
Сподели тази новина

Около половината от постъпващите в Комисията за защита на потребителите жалби са свързани с дефектни стоки. Най-често става дума за телекомуникационни устройства, черна и бяла техника, облекла и обувки.

С нови правила, които Европейската комисия готви, потребителят ще има повече права и сам ще избира ремонт или замяна. „Производителите ще трябва да произвеждат много по-качествени стоки”, прогнозира Константин Райков, член на Комисията за защита на потребителите.  

Към момента при проява на дефект на стока Законът за защита на потребителите дава право на рекламация до две години от датата на покупката. Рекламацията се предявява пред продавача, а той е длъжен да отговори в 30-днивин срок дали приема рекламацията за основателна и ако – да, как смята да я удовлетвори.

Без да е длъжен по закон, търговецът би могъл да предостави и своя гаранция, като тогава той определя правилата и реда по нея. В този случай потребителят има възможност да избере от коя гаранция да се възползва – от законовата или от търговската.

Експертите съветват при предявяването на рекламация и вземането на решение на коя гаранция да се позоват, потребителите да отчитат конкретните обстоятелства, за да преценят в дадената ситуация кои условия са по-изгодни за тях. Например, ако в търговската гаранция се предвижда, че при проява на дефект търговецът следва веднага да замени стоката с нова и това устройва потребителя, той би могъл да предпочете този вариант. При законовата гаранция замяната от четирите варианта за решаване на рекламация (ремонт, замяна, отбив от цената, връщане на парите след три неуспешни ремонта в рамките на гаранционния срок), но изборът е в ръцете на търговеца.  

Ако търговецът не успее да реши рекламацията на клиента си в законоустановения срок или излезе със становище, което не удовлетворява потребителя, последният може да се обърне към КЗП за съдействие. Ще бъде извършена проверка, която ще установи фактическите обстоятелства по случая, като същевременно ще се способства за справедливото решаване на казуса.   

Правилата по отношение на гаранционната отговорност на потребителските стоки важат, както за търговската мрежа, така и за онлайн търговията, напомнят още експертите.  

Източник: Нова телевизия