Покана за участие в третото обучение за развитие на капацитета на членовете на помирителните комисии и подкрепящите ги експерти

28.05.2019
Сподели тази новина

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

Покана за участие в обучения за развитие на капацитета на членовете на помирителните комисии и подкрепящите ги експерти

 

Уважаеми дами и господа,

В продължение на комуникацията с Вас имаме удоволствието да поканим Вас и представители на Вашите екипи, за участие в третото обучение от трите поредни обучения, насочени към развитие на капацитета на членовете на помирителните комисии и подкрепящите ги експерти. Обученията имат надграждащ характер и е важно в тях да участват едни и същи лица от Вашата организация.

Обученията се реализира по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C02 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”, на Комисията за защита на потребителите.

Третото обучение е свързано с усвояване на надграждащи умения за водене на преговори, комуникативни техники и предвижда теми, свързани с предизвикателствата в общуването по дигиталните комуникационни канали и онлайн решаването на спорове.

В рамките на обучението участниците ще получат отговор на следните въпроси:

  • Кои са основните видове преговори и преговорни умения?
  • Какви са предизвикателствата за комуникацията в дигиталното пространство?
  • Как се развива в България он-лайн пространството по отношение на решаване на спорове?
  • Какви са предимствата и предизвикателствата пред онлайн решаване на потребителски спорове?

Обученията са двудневни и безплатни за участниците, финансирани със средства на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.  

Лектори в обучението са опитни експерти, познаващи в детайли нормативната база и практиката по нейното прилагане. Те са подготвили редица казуси, които ще дадат отговор на често срещани въпроси в практиката.

Сега стартира регистрацията на участници в третото обучение! 

Възможните места и дати, за които можете да се регистрите са:

гр. София:

13-14 юни 2019 г. или

25-26 юни 2019 г.

гр. Пловдив:

27-28 юни 2019

гр. Бургас:

17-18 септември 2019 г.

гр. Варна:

19-20 септември 2019 г.

гр. Велико Търново:

1-2 октомври 2019 г.

гр. Вършец:

3-4 октомври 2019 г.

 

 

Броят на участниците в обучение за всяка от посочените дати е ограничен!

На всеки участник ще бъде предоставен пакет обучителни материали, осигурени са

кафе-паузи, обяди, вечеря и нощувка.

 

Програма на третото обучение можете да изтеглите от тук

Регистрационен формуляр за него можете да изтеглите от тук

Попълнените регистрационни формуляри за третото обучение могат да се подадат до 12.06.2019 г.

по факс: 02 944 51 18 или ел. поща: trainings@dicon-bg.com

 

Ако имате допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с организатора на обученията Дикон Груп ЕООД:

тел.: 02 944 51 09 или ел. поща:  trainings @dicon-bg.com.