Покана за участие в обучение „Изисквания на Закона за защита на потребителите при предлагане на стоки“

11.04.2019
Сподели тази новина

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

Покана за участие в обучение „Изисквания на Закона за защита на потребителите при предлагане на стоки“

 

Уважаеми дами и господа,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в обучение, насочено към подобряване на разбирането на изискванията на Закона за защита на потребителите при предлагане на стоки към крайни потребители. Обучението се реализира по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C02 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”, на Комисията за защита на потребителите.

В  рамките на обучението участниците ще получат отговор на следните въпроси:

  • Каква информация трябва да бъде предоставяна на потребителите при предлагане на стоки?
  • Какви са изисквания на Закона за защита на потребителите към безопасността на стоките, в т.ч. гаранции и право на рекламации?  
  • Какво представляват нелоялните търговски практики в сферата на предлагане на стоки?
  • Какви са изискванията към търговската дейност със спиртни напитки и тютюневи изделия, контролирани от КЗП?

Лектори в обучението са опитни експерти, познаващи в детайли нормативната база и практиката по нейното прилагане. Те са подготвили редица казуси, които ще дадат отговор на често срещани въпроси в практиката.

 

Обучението е еднодневно и безплатно за участниците, финансирано със средства на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.  

Всяка фирма може да регистрира до трима участника за една от следните дати:

 

гр. София:

18 и 25 април 2019 г.

гр. Пловдив:

10 май 2019 г.

гр. Бургас:

13 май 2019 г.

гр. Варна:

14 май 2019 г.

гр. Плевен:

27 май 2019 г.

гр. Велико Търново:

28 май 2019 г.

 

 

 

Броят на участниците в обучение за всяка от посочените дати е  ограничен. Участниците ще бъдат регистрирани по реда на получаване на заявките!

На всеки участник ще бъде предоставен пакет обучителни материали, осигурени са

кафе-паузи и обяд. Няма такса за участие.

 

Програма на обучението можете да изтеглите от тук

Регистрационен формуляр можете да изтеглите от тук

Попълнените регистрационни формуляри могат да се подадат до 15.04.2019 г.

по факс: 02 944 51 18 или ел. поща: trainings@dicon-bg.com

 

Ако имате допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с организатора на обученията Дикон Груп ЕООД:

тел.: 02 944 51 09 или ел. поща:  trainings@dicon-bg.com.