Първите насоки за “Общи условия на уеб сайтове за предоставяне на услуги в уеб” бяха приети от Комисия за защита на потребителите (КЗП), и подкрепени от уеб бранша у нас, представляван от Българска уеб асоциация (БУА)

15.03.2013
Сподели тази новина

Първите насоки за Общи условия на уеб сайтове за предоставяне на услуги в уеб”

бяха приети от Комисия за защита на потребителите (КЗП),

и подкрепени от уеб бранша у нас, представляван от

Българска уеб асоциация (БУА)

14 март 2013 г.

Насоките за Общи условия на уеб сайтове за предоставяне на услуги в уеб” са препоръчителни и имат за цел да подпомогнат доставчиците на уеб услуги и техните потребители, както и да подобрят практиките при осъществяване на търговска дейност в интернет.
Приетите насоки са първият резултат от подписаното на 5 юни 2012 г. споразумение между БУА и КЗП, за работа в посока подобряване на търговските практики в електронна среда у нас.

Предстоят да бъдат изготвени и приети насоки за Общи условия за:

•  Електронни магазини
•  Корпоративни уеб сайтове
•  Уеб медии

С приетите насоки за „Общи условия на уеб сайтове за предоставяне на услуги в уеб”, се полагат основите за идентифициране и подобряване на най-добрите практики в българския интернет.
Насоките можете да изтеглите от уеб сайтовете на КЗП и на БУА ( www.bwa.bg ).

Общи условия на уеб сайтове за предоставяне на услуги в уеб  Свали файл

Припомняме, че в рамките на сътрудничеството и съвместната дейност между БУА и КЗП, се предвижда организиране на съвместни мероприятия, изготвяне и разпространение на информационни издания по проблеми, свързани с интернет търговията , както и сътрудничество за решаване на въпроси, свързани със създаване на условия за подобряване на търговските практики при осъществяване на търговска и рекламна дейност в Интернет, включително защитата на потребителите в дигиталната среда.