Нови енергийни етикети на електроуредите

19.02.2021
Сподели тази новина

От март  2021 г. започва поетапна смяна на енергийните етикети върху електроуредите

 

                                                                                                                                                                     

 

От своето въвеждане през 1994 г. енергийните етикети се наложиха сред потребителите в Европейския съюз като най-използвания и ясен инструмент за сравняване на енергийните характеристики на електроуредите. Благодарение на стандартизираното предоставяне на информация, близо 85 % от европейските потребители взимат под внимание енергийния етикет при избора на домакински уреди, което води до значителни икономически и екологични ползи.

Централно място върху етикета заема т.н. “енергийна скала“, съставена от стрелки с буквени означения в цветовите оттенъци от тъмнозелено (най-ефективен) до червено (най-малко ефективен). Според техническите си характеристики и консумацията на електроенергия, всеки модел електроуред се обозначава с конкретен клас, като колкото по-ефективен е електроуредът, толкова по-високо място заема в скалата.

Енергийният етикет също така предоставя важна допълнителна информация, като потребление на енергия, консумация на вода, ниво на шум и др.

Напредъкът на технологиите през последните години позволи преобладаващата част от предлаганите електроуреди да заемат най-високите класове (А+, А++, А+++, според досегашните етикети). Несъответствието на скалата с развитието на пазара рефлектира във все по-неясно разграничаване на степента на ефективност на различните модели, което силно затрудни избора на потребителите.

За да се подпомогнат потребителите, енергийният етикет бе актуализиран, а изискванията към отделните енергийни класове бяха повишени. Новата схема на енергийно етикетиране се въвежда с Регламент (ЕС) 2017/1369 и съответните делегирани актове на Европейския съюз и прилагането ѝ започва от тази година.

Кои продукти ще имат нови етикети от 2021 г.?

От 1 март 2021 г. новите етикети ще обхванат хладилните уреди, съдомиялните машини, битовите перални машини и комбинираните перални със сушилня, телевизорите и електронните екрани, а от 1 септември 2021 г. към тях ще се присъединят и светлинните източници.

Смяната на етикетирането на останалите продуктови групи ще се извършва поетапно с влизането в сила на съответните делегирани регламенти на ЕС през следващите години.

Как ще изглежда новият етикет?

На пръв поглед новия етикет много прилича на стария, но освен че дизайнът му е осъвременен, в него има и някои нововъведения:

  • Преобразувана скала на класовете на енергийна ефективност от А до G при запазване на цветовите обозначения
  • В горния десен ъгъл на етикета ще има QR код, отвеждащ към регистрацията на продукта в европейската продуктова база данни EPREL, откъдето може да се получи разнообразна допълнителна информация
  • Информацията за енергийното потребление на продуктите е унифицирана, има по-добра видимост и е разположена в средната част на етикета
  • Пиктограмите, даващи информация за различните характеристики на продуктите, са разположени в долната част на етикета; някои от тях са запазени, други са осъвременени, а трети са съвсем нови

Какво друго е важно да се знае?

Днешните най-ефективни продукти ще бъдат класифицирани в по-нисък клас (напр. В или С). Това обаче не означава, че енергийната им ефективност е по-ниска. Идеята е да се даде възможност за по-нататъшно развитие на по-ефективни продукти и техните иновации да бъдат категоризирани в най-високия клас А.

 

Повече информация за изискванията за енергийно етикетиране и новите етикети може да намерите на следните линкове:

main_brochure A5_4p_for online.pdf

https://bg.label2020.eu/

https://bg.label2020.eu/informacija/za-potrebiteli/

https://bg.label2020.eu/informacija/za-trgovci-na-drebno-i-dostavchici/

 

Забележка: Материалите по тази кампания са подготвени от Сдружение "Черноморски изследователски енергиен център" (ЧИЕЦ) съвместно с европейската информационна кампания LABEL2020