Нов закон гарантира по-висока степен на защита на потребителите при онлайн пазаруването

26.03.2021
Сподели тази новина

Законът за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, който беше гласуван в последните работни дни на Народното събрание, ще повиши значително нивото на потребителската защита. Законът осъвременява законодателството по отношение на случаите, когато се купуват стоки и услуги от онлайн магазини и се облекчава процедурата за прилагането на потребителските права. Чрез него се въвеждат разпоредбите на Директива (EC) 2019/770 за договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, както и на Директивата (EC) 2019/771 за договорите за продажба на стоки.

До сега нямаше правна рамка, която да регламентира предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги, а правилата за продажба на стоки не обхващаха тези, които съдържат цифрови елементи, като например: прахосмукачки-робот, телевизионни приемници с вградена операционна система, хладилници със софтуерна система за управление и др. Новият закон запълва тези празноти и гарантира, следните предимства за защита правата на потребителите:

  • По-голяма прозрачност на онлайн сделките, като възможност за онлайн прегледи на стоките;
  • Персонализирано ценообразуване на стоките, което се извършва на базата на алгоритми или по-високо класиране на продуктите поради „платено позициониране“;
  • Потребителите ще могат да бъдат значително по-спокойни при предоставянето на лични данни за използване на цифрови услуги. Например: електронна поща, телефон, акаунт в социалните мрежи и др.;
  • Търговците ще трябва да предоставят ясна информация на потребителите в случай на намаляване на цената на стоките;
  • Ще отпадне задължението на стопанските предприятия, да използват остарели средства за комуникация, които се налагат от съществуващото законодателство. Например: все още има разпоредби за получаване на делова кореспонденция по факс. Това задължение ще отпадне, след влизането в сила на закона;
  • Новите правила установяват гаранционен срок от две години. Той влиза в сила от момента, в който потребителят получава стоката;
  • Ще се предоставя възможност за изменение на цифровото съдържание или цифровата услуга от страна на търговеца. То ще стане при спазване на стриктни условия за защита на потребителите. Например: при дистанционно обновяване на софтуера на някои стоки;

Законът за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки ще влезе в сила от 1 януари 2022 година. Комисията за защита на потребителите ще организира информационна кампания за промените, които ще настъпят при неговото въвеждане.