КЗП: Най-много са жалбите от София, Русе и Пловдив Потребителите търсят съдействие най-често при дефектна телекомуникационна техника

30.05.2015
Сподели тази новина

За месец близо 1300 граждани са потърсили съдействието на Комисията за защита на потребителите (КЗП) предимно по повод рекламации на телекомуникационна техника, битови уреди и услуги в различни сфери, сред които и обществени. Запазва се тенденцията около 70% от жалбите по проблеми от компетенциите на институцията да бъдат решавани в полза на потребителите. По постъпилите жалби и съгласно план-програмата за контролната си дейност комисията е извършила над 2800 инспекции в търговски и туристически обекти, при които са съставени 260 акта за нарушения.

Във Варна постъпилите жалби за рекламации са около 100 и касаят мобилни телефони, електрически уреди, компютри и части за тях и др. В Бургас от постъпилите 70 жалби от правомощията на КЗП повече от 50% са за мобилни телефони, компютри и телевизори, а след тях се нареждат рекламациите на домакински електроуреди. Двойно повече са жалбите в Пловдив, като се отнасят до същите групи стоки. Бургазлии са потърсили КЗП при проблеми със закупени обувки, доставчици на телекомуникационни услуги, търговци на мебели и др. Русенци пък са потърсили съдействието на институцията в близо 150 случая, предимно свързани със закупуването на дефектни продукти. Най-малко са оплакванията в регионалната дирекция в Монтана, където потребителите са сигнализирали преди всичко за проблеми с комуникационна техника, битови уреди и услуги. В София жалбите за рекламации са над 240, като преобладават тези за комуникационна техника, битови уреди и услуги, обувки и кожени изделия, туристически услуги и мебели.

Освен по жалби за рекламации, инспекторите на КЗП са извършили и 247 проверки, свързани с безопасността на предлаганите стоки и услуги. Най-активни в тези тематични проверки са били в градовете от областите Варна, Русе и Пловдив. Забранени са 10 вида рискови за здравето и живота на потребителите продукти, свързани преди всичко с отглеждането на децата.

В Бургас е връчена заповед за забранява на нелоялна практика на телекомуникационно дружество, предлагало телевизионен пакет, от който една от програмите не се предоставя, но абонатите плащат за нея. Регионалната дирекция в Русе пък е връчила заповед, с която забранява на търговец да заблуждава потребителите за реалната дължина на домакинско фолио, с което им отнема възможността да се информират коректно за цената му и да я сравнят с тази на същия продукт на конкурентни търговци. През периода комисията е разгледала още 45 случая, свързани с накърняване икономическите интереси на потребителите чрез предоставяне на невярна информация при намаления или обявяване вида на туристически обекти; провеждане на промоции, за които не са осигурени достатъчни количества от промоционалните стоки; обещания за награди, които не са предоставяни и др.

Най-много инспекции в туристически обекти са извършени в областите Бургас, Русе и Варна – близо 40% от общо 277 за цялата страна. В София са съставени най-много актове за установени нарушения – почти една трета от общия брой 57. Най-често срещани нарушения в туристическите обекти са предоставяне на услуги в некатегоризиран туристически обект, заблуждаващи надписи за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти и липса на цени за услугите в български левове.