Константин Райков: „Високата степен на защита интересите на потребителите е възможна при взаимодействие между отговорните оператори, институциите и неправителствения сектор”

17.03.2017
Сподели тази новина

„Прекият диалог и съвместните действия на отговорните оператори, институциите и неправителствения сектор са пътят за постигането на висока степен на защита интересите на гражданите”, каза Константин Райков, член на КЗП, на провелото се по повод Международния ден на потребителя заседание на Потребителския съвет към ЧЕЗ.  

По време на заседанието стана ясно, че предстои дружеството да въведе нови продукти и нови общи условия, при които да предоставя своите услуги на клиентите си. По този повод бе направено предложение преди да започнат да действат тези общи условия те да бъдат разгледани от Потребителския съвет, чиято основна цел е подобряване на комуникацията с клиентите и гарантиране на независима оценка и координация при защитата на техните интереси.

„Приветстваме такива идеи и изразяваме готовност, както и досега, да оказваме експертно съдействие по всяко време”, добави Райков.  

На срещата присъстваха представители на дружеството, на контролни и регулаторни органи, на академичната общност и експерти в областта на енергетиката.